Velkommen til Lånekassen for Artilleriofficerer

Har du overvejet et af lånekassen attraktive lånetilbud ? Hvis ikke, så har du chancen nu !

Lånekassen er tæt forbundet med Artilleriofficersforeningen (AOF), idet alene AOF-medlemmer kan optage lån i lånekassen.

Lånekassen har egen bestyrelse og egen generalforsamling.

P.t. er bestyrelsen sammensat således:
Formand: Oberst Birger Mejlholm
Næstformand: Oberstløjtnant Karsten Jørgensen
Kasserer: Seniorsergent Lars Holm Mortensen
Suppleant: Oberstløjtnant Vagn S. Pedersen

Foreningens love og lånetilbud med kontaktinformationer fremgår nedenfor. 

Desuden kan referat af seneste generalforsamling samt seneste regnskab findes herunder.

Generalforsamling i Lånekassen afholdes normalt i foråret, men er i år udskudt på grund af COVID-19. Generalforsamlingen gennemføres i forlængelse af DAF foredrag (indbydelse kommer) og DAF generalforsamling. Der afsluttes med fælles spisning.
Se vedhæftede indkaldelse til generalforsamling i Lånekassen og bestyrelsens forslag til lovændringer.
Mød op d. 16/9 til et spændende foredrag, vær med til at påvirke DAF og Lånekassens udvikling og nyd det sociale samvær.
Vel mødt !

Vedtægter

Lånetilbud

Referat fra generalforsamling

Regnskab

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close