Velkommen til Danske Artilleriforenings Lånekasse

Under opdatering som konsekvens af lånekassens sammenlægning med Danske Artilleriforening.

Har du overvejet et af lånekassen attraktive lånetilbud ? Hvis ikke, så har du chancen nu !

Lånekassen er tæt forbundet med Danske Artilleriforening (DAF), idet alene DAF-medlemmer kan optage lån i lånekassen.

Lånekassen har egen bestyrelse og egen generalforsamling.

P.t. er bestyrelsen sammensat således:
Formand: Oberst (pens.) Birger Mejlholm
Kasserer: Chefsergent Lars Holm Mortensen

Foreningens love og lånetilbud med kontaktinformationer fremgår nedenfor. 

Desuden kan referat af seneste generalforsamlinger samt seneste regnskab findes herunder.

Ekstraordinær Generalforsamling d. 8. september 2022

Vedtægter

Lånetilbud

Referat fra generalforsamlinger

2022

2021

2020

2019

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close