Aktiviteter

COVID-19 har desværre også påvirket mulighederne for gennemførelse af aktiviteter i Danske Artilleriforening. Nedennævnte aktiviteter planlægges fortsat gennemført, men tidspunktet kendes endnu ikke.

Foreløbigt planlagte aktiviteter i 2020

 • 1. kvartal:
  Arrangement på Hærens Officersskole den 5. marts, hvor tjenestegrenstederne er inviteret til at møde de nye kadetter. Arrangementet overvejes at starte omkring klokken 1600 med indlæg i fx Rosen og efterfølgende i Kælderen, hvor der bydes på aftensmad og lidt at drikke. Emnet for aftenen vil omhandle, hvor artilleriet er på vej hen. (Er gennemført)
 • 2. kvartal:
  Der overvejes et indlæg om den seneste udvikling inden for US artilleri. Derudover skal den ordinære generalforsamling afholdes i forbindelse med aktiviteten. (Er gennemført)
 • 3. kvartal:
  Danmark er vært for Nordic Artillery Inspector Working Group Autonomous Guns (NAI WG AG) i efteråret 2020. Her deltager Norge, Sverige, Finland og Danmark. Alle lande er omtrent lige langt fremme i forhold til at køre med autonome systemer. I den forbindelse skal det undersøges, om det er muligt at få en repræsentant fra hhv. Norge, Sverige og Finland til at give et indlæg i regi af DAF i efteråret. (Udskydes. Nyt tidspunkt kendes endnu ikke).
 • 4. kvartal:
  Virksomhedsbesøg. (Forventes udskudt til 1. halvår 2021 grundet COVID 19)

Kommende aktiviteter

Her annonceres aktiviteter i Danske Artilleriforening, når tidspunkt og indhold er fastlagt.

Senest gennemførte aktiviteter

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020

FOREDRAG 16. SEPTEMBER 2020

Ekstraordinær Generalforsamling d. 28/11-2019 (hent referat her)

Foredragsarrangement d. 28/11-2019 i Oksbøl

“Sparke-dæk” arrangement

Artilleritapas

Artilleriaften på Hærens Officersskole

Torsdag d. 17. januar 2019, kl. 1600

Kom til Artilleriaften på Hærens Officersskole d. 17 januar 2019.
Download posteren til din egen computer ved at klikke på billedet.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close