Om Danske Artilleriforening

Danske Artilleriforening (tidligere Artilleriofficersforeningen) blev stiftet i 1787 og er dermed den danske hærs ældste organisation for officerer. Foreningen henvender sig nu ikke alene til artilleriets officerer, men generelt til artillerister og ligesindede.
Foreningens formål er at øge fagkundskaben blandt artillerister gennem en række foredrag og ved udgivelsen af artikler.
Foreningen er i øvrigt finansieret af medlemmerne, ikke af Forsvaret.

Foredragene er en oplagt mulighed for at blive orienteret om artilleriets indsats i internationale operationer samt øvrige aktuelle emner. Under og efter foredragene er der selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål og drøfte relevante problemstillinger med foredragsholderen samt de øvrige tilhørere.

Et andet vigtigt element i foreningens virke er udgivelsen af artikler her på hjemmesiden. Artiklerne kan omhandle artilleristers erfaringer fra internationale operationer, status ved artillerienhederne, forsvarsforligets konsekvenser for artilleriet, materielanskaffelser, studie- og udviklingsarbejdet i artilleriet og meget, meget mere.

Foreningen har desuden en gruppe for medlemmer på Facebook, hvor der inviteres til debat.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close