Bestyrelsen

Bestyrelse:
Oberst Michael A. Villumsen (formand) (På valg i 2024)
Oberst (pens.) Birger Mejlholm (næstformand) (På valg i 2026)
Major Jesper B. Lindholm (sekretær) (På valg i 2026)
Kaptajn-R Søren Kissum-Fevre (kasserer) (På valg i 2025)
Chefsergent Lars H. Mortensen (Låne- og Legatbestyrer) (På valg i 2024)
Major Rasmus C. Christensen (Kommunikation) (På valg i 2025)
Chefsergent Morten N. Nielsen (bestyrelsesmedlem) (På valg i 2026)

Suppleanter:
Oberstløjtnant Lars Kamper Lauge Kristensen (På valg i 2025)
Korporal Brian Ethelberg (På valg i 2026)

Revisorer:
Overingeniør Per Mørkeberg
Major Niels L. Søby

Redaktion:
Oberst Michael A. Villumsen (ansvarshavende)

Læs bestyrelsens målsætninger for foreningens virke i dokumentet til venstre. Klik for download.

Bestyrelsens målsætninger

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close