Bestyrelsen

Bestyrelse:
Oberst Torben Dixen Møller (formand)
Oberst (pens.) Birger Mejlholm (næstformand)
Major Claus Nelleman Damm (sekretær)
Kaptajn-R Søren Kissum-Fevre (kasserer) 
Oberst Michael A. Villumsen (bestyrelsesmedlem)
Major Rasmus Carøe Christensen (bestyrelsesmedlem) 
Chefsergent Karsten K. Hansen (bestyrelsesmedlem)

Suppleanter:
Oberstløjtnant Lars Kamper Lauge Kristensen

Revisorer:
Overingeniør Per Mørkeberg
Major Carsten H. Petersen

Redaktion:
Oberst Michael A. Villumsen (ansvarshavende)

Læs bestyrelsens målsætninger for foreningens virke i dokumentet til venstre. Klik for download.

Bestyrelsens målsætninger

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close