Bestyrelsen

Bestyrelsens målsætninger

Læs bestyrelsens målsætninger for foreningens virke i dokumentet til venstre. Klik for download.

Bestyrelse:
Oberst Torben Dixen Møller, Danske Artilleriregiment (formand)
Oberst (pens.) Birger Mejlholm (næstformand)
Kaptajn Claus Nelleman Damm, Danske Artilleriregiment (sekretær)
Kaptajn-R Søren Kissum-Fevre, Danske Artilleriregiment (kasserer) 
Major Niels Søby Løvendahl, Hærkommandoen
Kaptajn Rasmus Carøe Christensen, Udviklings- og Planlægningsstaben
Overkonstabel-1 Torbjørn Fristed 

Suppleanter:
Major Lars Kamper Lauge Kristensen

Revisorer:
Afdelingsingeniør Per Mørkeberg, Danske Artilleriregiment
Major Carsten H. Petersen, Efterretningsregimentet

Redaktion:
Oberstløjtnant Michael A. Villumsen, Hærkommandoen (ansvarshavende)

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close